GISprom

Elaborat cestne zapore - začasne prometne ureditve

Kontaktirajte nas

Elaborat začasne prometne ureditve

Smo specializarani za izdelovanje Elaboratov začasnih prometnih ureditev in pridobivanje dovoljenja za zaporo ceste na AC, hitrih cestah, državnih in lokalnih cestah.

Izdelava elaborata cestne zapore

Imamo bogate izkušnje z izdelavo elaboratov za zaporo ceste, ki so potrebni za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste v času gradnje ceste ali izvajanja prireditev.

Elaborate cestnih zapor izdelujemo za vse vrste oz. tipe zapor ter za vse kategorije cest (od lokalnih občinskih cest do avtocest). Tip zapore določimo po predhodnem pogovoru z naročnikom, ogledu lokacije predvidene zapore ter na podlagi posnetka obstoječega stanja in količine prometa.

Elaborat začasne prometne ureditve se izdela v potrebnem številu izvodov (izvod za naročnika ter potrebno število izvodov za odločbodajalca oz. upravitelja ceste). V kolikor je potrebno, se pridobi tudi ostala soglasja (soglasje podjetja upravitelja avtobusnega potniškega prometa na predmetnem območju, dovoljenje za dovoz na peš površine, dovoljenje za začasen dostop težjih tovornih vozil na območje, kjer je to obstoječe prepovedano, itd.). V kolikor je v elaboratu začasne prometne ureditve predviden izmenično enosmerni promet z uporabo gradbiščnih semaforjev, se izdela tudi izračun krmiljenja prometno odvisnih semaforjev.

Dovoljenje za zaporo ceste za državne ceste izdaja Direkcija RS za ceste, za občinske ceste pa pristojna občina.


Za pripravo ponudbe potrebujemo:

- lokacija izvajanja del ali prireditve,

- kratek opis - kaj se bo izvajalo oziroma zakaj je zapora ceste potrebna, 

- vaš kontakt,

V primeru dodatnih vprašanj vas bomo v čimkrajšem času kontaktirali.              
Reference

V dosedanjem delu smo za večja gradbena podjetja izdelali že več kot 4000 elaboratov za začasno prometno ureditev zaradi dela na cesti in prireditev. Nekateri med njimi so:

• delna in popolna zapora državne ceste R2 408 odsek 1374 Rovte-Žiri

• delna zapora hitre ceste H3/0689 Ljubljana (Dunajska-Celovška)

• popolna zapora odseka avtocesta AC A1 odsek 0654 Logatec-Unec

• popolna zapora odseka avtocesta AC A1 odsek 0655 Unec-Postojna

• delna in popolna zapora krožišča Tomačevo

• delna zapora ceste R3 646 odsek 1444 Cikava-Grosuplje

• delna zapora ceste G2 106 odsek 0261 Škofljica-Rašica

  • ELABORAT PROMETNE UREDITVE NA AC
  • ELABORAT CESTNE ZAPORE NA AVTOCESTI
  • ELABORAT CESTNE ZAPORE
  • ELABORAT ZAČASNE PROMETNE UREDITVE
  • ELABORAT ZA ZAPORO CESTE
  • ELABORAT PROMETNE UREDITVE
  • ELABORAT ZAČASNE PROMETNE UEDITVE
Kontaktirajte nas

BCP-BANKA CESTNIH PODATKOV

V kolikor ste izvajalec del na državnih cestah in nimate pridobljene usposobljenosti za izvedbo poročila BCP oziroma BANKE CESTNIH PODATKOV lahko BCP izvedbo zaupate nam.

Vsak izvajalec del na državni cesti je dolžan predati na Direkcijo RS za infrastrukturo poročilo za BCP  oziroma BANKO CESTNIH PODATKOV v roku 15 dni po zaključku gradnje.

BCP  kontakt za izvedbo:


Beno Arh

Tel.št.: 031/236-758Nazorjeva ul. 6a
1370Logatec


Potrebna dokumentacija za izvedbo BCP:

- krajši opis dela na gradbišču- gradbena situacija,

- pregledna situacija območja izvedbe,

- pogodba (kopija),

- soglasje DRSI za objekt (v primeru če DRSI ni investitor),

- kompletni projekt PID s priogami v tiskani izvedbi in DWG formatu,

- geodetski posnetek,

- skica posegov,

- datumi posegov,

- kontakt z vodjem gradbišča

Izdelovalec BCP poročila izvede poročilo za BANKO CESTNIH PODATKOV na podlagi posredovane dokumentacije in dejanskega stanja na terenu.

Talne označbe

V izvedbo talnih označb spada barvanje parkirišč, cestišč, skladišč ter intervencijskih in transportnih poti.

Talne označbe izdelujemo iz enokomponentne barve in debeloslojne plastike po ZELO UGODNIH CENAH!

Talne označbe izvajamo na asfaltni podlagi, betonu in na epoksidnih premazih. V dosedanjem delu smo izdelovali talne označbe :

• označbe parkirišč,

• označbe v parkirnih hišah in podzemnih garažah,

• označevanje industrijskih površin,

• označevanje športnih igrišč,

• označbe cestnih površin,

• barvanje kolesarskih in sprehajalnih površin

• ostale označbe

Cestno-prometni znaki

Ugodno vam izdelamo (s certifikatom) in montiramo vse vrste vertikalne signalizacije.

O nas

Smo dinamično podjetje, ki s svojim strokovnim znanjem, večletnimi izkušnjami in željo po vrhunski izvedbi storitev našim strankam v pravo zadovoljstvo

Vsaki stranki se posvetimo individualno in so zato posledično bolj zadovoljne Z NAŠIMI STORITVAMI.

Vizitka podjetja

GISprom, projektiranje in gradbeništvo, Beno Arh s.p.

Nazorjeva ulica 6a, 1370 Logatec

Matična številka: 6474144000

ID za DDV: SI83194304

TRR: SI56 10100 0052 4940 67 (Banka Intesa Sanpaolo d. d.)

Telefon: 031 236 758

E-pošta: gisprom1@gmail.com


Kontaktirajte nas

Hramba podatkov

Zaradi novih predpisov o varovanju podatkov (GDPR), vam bomo naša sporočila smeli pošiljati le, če nam za to podate svoje soglasje.

Ker želimo z vami ostati povezani, vas prosimo, da soglasje za hrambo podatkov potrdite.